Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused alates 01.03.2022

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MA FASHION HOLDING OÜ (aadress Türi tn 10c Tallinn Harjumaa 11313, e-maili aadress eshopeu@marcandandre.com).

1. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

2. MA Fashion Holding kogub isikuandmeid MARC&ANDRÉ kauplustes ja veebipoes www.marcandandre.eu (edaspidi Veebipood) püsikliendiks registreerida soovijatelt (edaspidi Klient) taotluse esitamisel, kes vastaval taotlusel kinnitab oma nõusolekut püsikliendiks registreerimise tingimustega.

3. Isikuandmeid kogub ja töötleb vastutav töötleja Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress ja ostuajalugu. Kõiki vastutavale töötlejale teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4. Vastutav töötleja kogub Veebipoes ka püsikliendiks mitte registreerunud ostjate poolt sisestatud isikuandmeid mahus, mida on vaja lepingu täitmiseks. Vastutav töötleja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

5. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: lepingu täitmiseks, kauba kliendile saatmiseks,  ostuanalüüside tegemiseks, püsikliendiprogrammi teenindamiseks, sh. soodustuste tegemiseks ja turunduslike sõnumite saatmiseks. 

6. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juriidilisest isikust volitatud töötlejatele tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on lepingulised koostööpartnerid nagu kassatarkvara, makselahenduste, transporditeenuste, SMS teenuste, E-maili teenuste ja serverimajutusteenuste pakkujad, sealhulgas, kuid mitte ainult: Erply- Majandustarkvara OÜ,  Maksekeskus AS, Eesti Post AS, Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS, SendSmaily OÜ.

7. Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

8. Vastutav töötleja võib saata Kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-posti aadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud selleks eelnevalt nõusoleku. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, lahkudes uudiskirja tellimusest läbi vastava lingi, mis on toodud igas uudiskirjas või SMS sõnumis.

9. Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat arvates viimasest tehingust ning isikuandmete kustutamisega anonümiseeritakse ostuajalugu. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

10. Kliendil on igal ajal õigus tagasi võtta enda nõusolek isikuandmete töötlemiseks püsikliendiprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist. Alates andmete kustutamise hetkest, ei saa vastutav töötleja pakkuda Kliendile liikmelisusega kaasnevaid soodustusi vastutava töötleja poolt hallatavates müügipunktides ja veebipoes. Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral on vastutaval käitlejal õigus säilitada isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

11. Kliendi isikuandmete töötlemisega seotud teabe väljastamise, parandamise, andmete ülekandmise või kustutamise taotlusi saab esitada kirjalikus vormis ja Kliendi poolt või digiallkirjastatult e-postiaadressile eshopeu@marcandandre.com või paberkandjal allkirjastatult MA FASHION HOLDING OÜ (aadress Türi tn 10c Tallinn Harjumaa 11313).

12. Juhul kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.